אודות המועצה

החברה למיחזור מים וקולחין במועצה אזורית בע"מ

טלפונים
טלפון: 09-9596500
פקס: 09-9583791
מנהל המחלקה
גיל שטרסברג   
טלפון: 09-9596580
אימייל: gils@hof-hasharon.co.il   

מכון טיהור שפכים (מט"ש)

החברה הקימה ומתפעלת את מט"ש (מכון טיהור שפכים) קולחי השרון, שהוקם בעלות של כ-50 מיליון ₪. המכון קולט את מי הביוב של הרשויות ומטהר אותם לרמה המתאימה להשקיה. המים המטוהרים נמכרים למפעל ההשבה של חוף השרון.

 

מפעל השבת הקולחים – חוף השרון

עד הקמת מפעל ההשבה של חוף השרון, זרמו הקולחים המטוהרים במכוני טיהור השפכים באזור לנחלים ולים.

מפעל ההשבה פועל במסגרת החברה למיחזור מי קולחים בחוף השרון.

מטרת מפעל השבת הקולחים – חוף השרון היא, קליטת קולחי הרצליה, רעננה וקולחי השרון ממתקני הטיהור המוניציפאליים, והזרמתם לחקלאים באזור על פי הצורך.

מפעל ההשבה כולל כיום את המרכיבים הבאים:

  1. מאגר תל יצחק בנפח אגירה של כ-2.1 מיליון קוב.
  2. צנרת לקליטת הקולחים ממט"ש קולחי השרון וממט"ש רעננה.
  3. צנרת לאספקת הקולחים לחקלאי האזור.

בשנת 2012 מספק מפעל ההשבה כ-4 מיליון קוב לחקלאי האזור.

בתכנון התחברות למט"ש הרצליה והגדלת יכולת האספקה של מפעל ההשבה לכ-8 מיליון קוב.

היקף הפרויקט עד כה כ-50 מיליון ₪. מקור המימון העיקרי הוא מענקי מדינה כנגד המרות מים שפירים ממכסות המים של החקלאים.

 

פרוטוקול אסיפה כללית מס' 3 לצפייה לחץ כאן

למידע עפ"י חוק חופש המידע לחץ כאן

דירקטוריון החברה למחזור מים וקולחים במועצה אזורית בע"מ

אלי ברכה יו"ר הדירקטוריון
גיל שטרסברגמנכ"ל
הילה טרייבר עובדת מועצה
הרצל צור שדיעובד מועצה
עדי רוזנטלנציג ציבור
פבלו לם נבחר ציבור
שירה הררי נציגת ציבור
גילי בן יקרנבחר ציבור
מאיר דור נבחר ציבור