אודות המועצה

החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

במהלך שנים רבות הוחדר הביוב לקרקע, על ידי בורות ספיגה או הזרמת הביוב לערוצי הנחלים ובכללם נחל פולג. באמצעות החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ, הוקמה תשתית מסודרת ורחבת היקף אשר ייעודה הוא הולכת מי הביוב בכל רחבי המועצה – מבתי התושבים ועד למכון הטיהור של חברת קולחי השרון בע"מ. מערכת תשתיות זו, מבוססת על טכנולוגיה מתקדמת ותכנונה דרש משאבים ומאמצים רבים כדי להבטיח את אמינותה לאורך זמן.

בפרויקט הושקעו למעלה מ- 70 מיליון ₪.

הקמה

החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ הוקמה על ידי המועצה האזורית חוף השרון ונמצאת בבעלותה של המועצה. מטרת החברה הינה להקים ולתפעל את מערך הביוב של המועצה כ"משק סגור", דהיינו מערכת כספית שכל הכנסותיה והוצאותיה קשורות למשק הביוב והיא מנותקת מהמערכת הכספית של המועצה.

פעילות החברה

  • הקמת תשתית הביוב הפנימית בכל יישובי המועצה, למעט הקיבוצים בהם הוקמה התשתית הפנימית בעבר על ידי הקיבוצים עצמם.
  • פעילות זו הסתיימה ב-2015 עם השלמת תשתית הביוב הפנימית בחרוצים.
  • חיבורם של כלל היישובים במועצה במערכת של צינורות ביוב ומשאבות סניקה למכון טיהור השפכים קולחי השרון.
  • תפעול ותחזוקה שוטפת של כל מערך הביוב של המועצה.
  • שמירה ושיקום של הטבע, דאגה לאיכות הסביבה, שיפור איכות החיים ומי התהום.

הסדרת תשתיות הביוב טומנת בחובה יתרונות רבים ובין היתר: תרומה גדולה לשיפור איכות החיים של התושבים, מאפשרת את הרחבת היישובים, מסייעת להגדלת היקף האוכלוסייה ופיתוח ו/או הוספת מבני תעשיה ועסקים.

מועצה אזורית חוף השרון משקיעה משאבים רבים בתשתיות הביוב, לרווחת התושבים

פרטי התקשרות

ניהול החברה: החברה הכלכלית למועצה אזורית חוף השרון בע"מ
טלפון: 09-9596555
נייד: 054-4899868 (דרור גוראל)

יו"ר דירקטוריון החברה: אלי ברכה

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
ניהול החברה הכלכליתדרור גוראל09-9596557|054-4899868
החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ
תפקיד
ניהול החברה הכלכלית
שם מלא
דרור גוראל
טלפון
09-9596557|054-4899868
אימייל