אודות המועצה

דף הבית » מחלקות המועצה » תכנון ובניה

תכנון ובניה

טלפונים
טלפון: 09-9596505
פקס: 09-9596573
קבלת קהל
מזכירת המחלקה
מירב סובול   
טלפון: 09-9596505
אימייל: handasa@hof-hasharon.co.il   
לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

לחצו לצפייה ברשימת הטפסים של המחלקה

לקישור לטפסי הועדה מהאתר ההנדסי לחצו כאן

לחץ למידע לרישוי בנייה ב – 5 צעדים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

המחלקה לתכנון ובנייה של המועצה האזורית חוף השרון, פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה ובהתאם לתקנותיו. צוות המחלקה, מקפיד לעמוד לרשות כל תושבי המועצה, לספק מידע רלוונטי ולפעול לצורך זירוז הליכים ולקידום פרויקטים שונים בתחום הבנייה. המחלקה עוסקת בהסדרת הליכי תכנון, בנייה, פיקוח ואכיפה, רישוי ומתן מידע רלוונטי ועדכני בנושאים אלו.

המשרדים של המחלקה נגישים לאנשים עם כיסאות גלגלים, יש מכשירי שמיעה, העובדים עברו הדרכות שירות נגיש וכי ניתן לקבל מידע באופן נגיש

התחום הביצועי

הוועדה המקומית אחראית לקידום ענייני התכנון ברחבי המועצה – תחום זה מושתת על תכניות מתאר מקומיות, מחוזיות וארציות. כמו כן, אחראית הוועדה על טיפול בתחומים נוספים – מתן היתרי בנייה, אישורי הקלות ואישורי שימושים חורגים, תכניות פיתוח, היטלי השבחה, ופיקוח על הבניה.

תחום האכיפה

הליך האכיפה מתבצע על ידי איתור עבירות בנייה מסוגים שונים ונקיטת אמצעים מנהליים ושיפוטיים בהתאם לסוג העבירה ולרמת חומרתה.

בין תפקידי המחלקה:

  • טיפול בתוכניות בנייה, בכל רמת מורכבות.
  • ליווי וקידום תהליכים להוצאת היתרים להרחבות בנייה ביישובים.
  • סיוע בתכנון ובהוצאה לפועל של תוכניות ביוזמת גורמים מטעם היישובים ו/או יזמים חיצוניים, וכן תכנון יזום ע"י המועצה עצמה.
  • איתור עבירות בנייה ואכיפתן.
  • טיפול במתן תעודות גמר (המוכר כטופס 4 לשעבר).
  • אישור הפקעות לצרכי ציבור.
  • טיפול בתביעות פיצויים – בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

מחלקת התכנון והבנייה, מקפידה לעשות שימוש בידע ובכלים המתקדמים הקיימים ברשותה, כדי לקדם תוכניות בנייה שייעודן: לתרום לפיתוח המועצה, לאשר את קבלתם של תושבים חדשים ולהעלות את רמת החיים של כלל התושבים.

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
מהנדס הוועדהאדר' גבריאל פל 09-9596505
סגנית מהנדס הוועדהאד' איילת שחר יפרח 09-9594675
מנהלת תפעולמירב סובול09-9596505
מידעניתאורית אהרון 09-9596581
בודקת רישוישרי לידור09-9596576
בודקת רישויאיריס וארום מייארה09-9596518
מנהל תשתיות ונכסים הרצל צור שדי09-9596525|052-5718087
מפקח הוועדהמתי יעקובוב 052-3125552
מפקח הוועדה יזהר שטרית054-3855214
תכנון ובניה
תפקיד
מהנדס הוועדה
שם מלא
אדר' גבריאל פל
טלפון
09-9596505

תפקיד
סגנית מהנדס הוועדה
שם מלא
אד' איילת שחר יפרח
טלפון
09-9594675

תפקיד
מנהלת תפעול
שם מלא
מירב סובול
טלפון
09-9596505

תפקיד
מידענית
שם מלא
אורית אהרון
טלפון
09-9596581

תפקיד
בודקת רישוי
שם מלא
שרי לידור
טלפון
09-9596576

תפקיד
בודקת רישוי
שם מלא
איריס וארום מייארה
טלפון
09-9596518

תפקיד
מנהל תשתיות ונכסים
שם מלא
הרצל צור שדי
טלפון
09-9596525|052-5718087

תפקיד
מפקח הוועדה
שם מלא
מתי יעקובוב
טלפון
052-3125552

תפקיד
מפקח הוועדה
שם מלא
יזהר שטרית
טלפון
054-3855214

תכנון ובניה
שם טופסקישור להורדה
הסבר לתושב לאישור תחילת עבודה לאחר קבלת היתר
טפסים לקבלת אישור תחילת עבודה
טפסים לתעודת גמר (המוכר כטופס 4 לשעבר)
טופס התרת שינויים בסמכות מהנדס הועדה
טופס מידע תכנוני
טופס בקשה לכריתת אילן