אודות המועצה

רכש, חוזים וערבויות

לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
רכזת חוזים וערבויותיפעת שרעבי09-9596569
רכש ומכרזיםרועי כ"ץ04-6336070
רכש, חוזים וערבויות
תפקיד
רכזת חוזים וערבויות
שם מלא
יפעת שרעבי
טלפון
09-9596569

תפקיד
רכש ומכרזים
שם מלא
רועי כ"ץ
טלפון
04-6336070