אודות המועצה

דף הבית » מחלקות המועצה » גביית תשלומים

גביית תשלומים

טלפונים
טלפון: 09-9596521/2/6
פקס: 09-9596587
קבלת קהל
ימים: א-ב', ד-ה': 8:00-13:00 ג': 12:30-14:30
מנהל המחלקה
עו"ד אורטל אזולאי   
טלפון: 09-9596575
אימייל: misim@hof-hasharon.co.il   
לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

לחצו לצפייה ברשימת הטפסים של המחלקה

מחלקת תשלומים וארנונה פועלת בהתאם לחוק ומטילה את הארנונה הכללית מתוקף סמכותה המוענקת לה בשם חוק ההסדרים במשק ובכפוף לתקנות ההסדרים – (מתעדכנות מידי שנה). מכוחו של חוק ההסדרים הותקנו במקביל תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993

ארנונה הינה מס אותו מטילה המועצה בהתאם לחוק במדינת ישראל. הארנונה מוטלת על מחזיק הנכס שהינו בעל זיקה קרובה לנכס (בעל הנכס, שוכר ואף פולש חסר זכויות משפטיות). במידה והנכס ריק, הרי שבעל הזיקה הינו בעל הנכס. חישובי הארנונה מתבצעים בהתאם לקריטריונים ברורים בין היתר: שטח הנכס, סוג השימוש בנכס, מיקום הנכס ומצבו הסוציואקונומי של התושב.

כספי הארנונה מופנים לשימושים מגוונים ולמימון פעולות בתחומי: החינוך, התרבות, הרווחה, הבריאות וכן למימון שירותי המועצה לרבות: שירותי ניקיון, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות ציבוריות, תאורת רחוב ועוד.

 מחלקת תשלומים וארנונה של מועצה אזורית חוף השרון אחראית על שני תחומים:

 1. חיובי ארנונה וגבייתה
 2. גביית תשלומי אגרות

 תפקידי המחלקה

 • הפקת חיובי הארנונה – בתוכם נכללים חיובי המים, אגרת הביוב ואגרת הניקוז.
 • גביית תשלומי ארנונה מכלל תושבי המועצה.
 • מתן אישורים על תשלום ארנונה.
 • בדיקת זכאות והענקת פטור לנכס ריק.
 • אכיפת חובות ארנונה ומים.
 • טיפול בהנחות אישיות לתושבים זכאים על פי חוק ובמידת הצורך הפנייה לוועדות להמשך טיפול. איתור זכאים להנחות אוטומטיות. מימוש ההנחות בחשבון המשלם (על פי הזכאות).
 • טיפול בחילופי מחזיקים בנכסים המשמשים למגורים.
 • מתן אישורים להעברה ברשם המקרקעין (טאבו).
 • טיפול בהחלפת בעלות בנכס.
 • קביעת סוג השימוש.

אגרות 

מחלקת התשלומים של מועצת חוף השרון, אחראית על אגרת שלטים לעסקים ואגרת פינוי פסולת לעסקים.

 

מחלקת התשלומים והארנונה עושה כל שביכולתה בכדי להעניק שירות איכותי ואדיב, תוך דאגה יתרה לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה.

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
מנהלת הכנסותעו"ד אורטל אזולאי09-9596575
פקידת גביה דקלה שיביאק09-9596522
פקידת גביהאנה מטייבנקו09-9596521
פקידת גביהרותם אביטל 09-9596526
פקידת גביה ענבר טובי09-9596541
פקידת גביה אפרת קרלינסקי
גביית תשלומים
תפקיד
מנהלת הכנסות
שם מלא
עו"ד אורטל אזולאי
טלפון
09-9596575

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
דקלה שיביאק
טלפון
09-9596522

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
אנה מטייבנקו
טלפון
09-9596521

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
רותם אביטל
טלפון
09-9596526

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
ענבר טובי
טלפון
09-9596541

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
אפרת קרלינסקי
טלפון

גביית תשלומים
שם טופסקישור להורדה
עידכון פרטים אישיים
תשלום ארנונה דרך הוראת קבע
תשלום ארנונה דרך כרטיס אשראי
טופס הנחה 1
טופס 2 לוועדת נזקק