אודות המועצה

דף הבית » מחלקות המועצה » תשלומים וארנונה

תשלומים וארנונה

טלפונים
טלפון: 09-9596521/2/6
פקס: 09-9596587
קבלת קהל
ניתן ליצור קשר טלפוני בלבד בימים א',ב',,ד',ה' בין השעות 08:00-13:00 ימי ג' בין השעות 12:30-14:30 לשירות שיחה חוזרת בימים: א'-ה': 8:00-13:00 - לחצו כאן
מנהל המחלקה
עו"ד אורטל אזולאי   
אימייל: misim@hof-hasharon.co.il   
לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

לחצו לצפייה ברשימת הטפסים של המחלקה

מחלקת תשלומים וארנונה פועלת בהתאם לחוק ומטילה את הארנונה הכללית מתוקף סמכותה המוענקת לה בשם חוק ההסדרים במשק ובכפוף לתקנות ההסדרים – (מתעדכנות מידי שנה). מכוחו של חוק ההסדרים הותקנו במקביל תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993

ארנונה הינה מס אותו מטילה המועצה בהתאם לחוק במדינת ישראל. הארנונה מוטלת על מחזיק הנכס שהינו בעל זיקה קרובה לנכס (בעל הנכס, שוכר ואף פולש חסר זכויות משפטיות). במידה והנכס ריק, הרי שבעל הזיקה הינו בעל הנכס. חישובי הארנונה מתבצעים בהתאם לקריטריונים ברורים בין היתר: שטח הנכס, סוג השימוש בנכס, מיקום הנכס ומצבו הסוציואקונומי של התושב.

כספי הארנונה מופנים לשימושים מגוונים ולמימון פעולות בתחומי: החינוך, התרבות, הרווחה, הבריאות וכן למימון שירותי המועצה לרבות: שירותי ניקיון, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות ציבוריות, תאורת רחוב ועוד.

 מחלקת תשלומים וארנונה של מועצה אזורית חוף השרון אחראית על שני תחומים:

 1. חיובי ארנונה וגבייתה
 2. גביית תשלומי אגרות

 תפקידי המחלקה

 • הפקת חיובי הארנונה – בתוכם נכללים חיובי המים, אגרת הביוב ואגרת הניקוז.
 • גביית תשלומי ארנונה מכלל תושבי המועצה.
 • מתן אישורים על תשלום ארנונה.
 • בדיקת זכאות והענקת פטור לנכס ריק.
 • אכיפת חובות ארנונה ומים.
 • טיפול בהנחות אישיות לתושבים זכאים על פי חוק ובמידת הצורך הפנייה לוועדות להמשך טיפול. איתור זכאים להנחות אוטומטיות. מימוש ההנחות בחשבון המשלם (על פי הזכאות).
 • טיפול בחילופי מחזיקים בנכסים המשמשים למגורים.
 • מתן אישורים להעברה ברשם המקרקעין (טאבו).
 • טיפול בהחלפת בעלות בנכס.
 • קביעת סוג השימוש.

אגרות 

מחלקת התשלומים של מועצת חוף השרון, אחראית על אגרת שלטים לעסקים ואגרת פינוי פסולת לעסקים.

 

מחלקת התשלומים והארנונה עושה כל שביכולתה בכדי להעניק שירות איכותי ואדיב, תוך דאגה יתרה לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה.

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
מנהלת הכנסותעו"ד אורטל אזולאי
פקידת גביהשרון דיין 09-9596521
פקידת גביהרותם אביטל 09-9596526
פקידת גביהשירן אייל 09-9596522
פקידת גביה אפרת קרלינסקי
תשלומים וארנונה
תפקיד
מנהלת הכנסות
שם מלא
עו"ד אורטל אזולאי
טלפון

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
שרון דיין
טלפון
09-9596521

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
רותם אביטל
טלפון
09-9596526

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
שירן אייל
טלפון
09-9596522

תפקיד
פקידת גביה
שם מלא
אפרת קרלינסקי
טלפון

תשלומים וארנונה
שם טופסקישור להורדה
טופס עדכון פרטים אישיים - מחלקת תשלומים
תשלום ארנונה דרך הוראת קבע
בקשה להנחה לפי חוק
טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" לשנת הכספים 2021
בקשה להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה לשנת 2021
בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי/ בשיפוצים
בקשה לפטור נכס ריק
בקשה לקבלת אישור לטאבו עבור אדמה חקלאית
בקשה לקבלת אישור לרישום משכנתא
טופס שינוי מחזיק