אודות המועצה

תשתיות ביוב

לחצו לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה

טלפונים נוספים
תפקידשם מלאטלפון / שלוחהאימייל
החברה הכלכליתדרור גוראל09-9596557
תשתיות ביוביגאל להב052-2751546
תשתיות ביוב
תפקיד
החברה הכלכלית
שם מלא
דרור גוראל
טלפון
09-9596557
אימייל

תפקיד
תשתיות ביוב
שם מלא
יגאל להב
טלפון
052-2751546
אימייל