אודות המועצה

"גימנסיה הרצליה" ותרומתה ליישוב היהודי- אורית בר שירה

תאריך האירוע:
03/01/2017
10:00


לוגו של מרכז גפן

מיקום: מועדון געש

עלות: 35 ש"ח – תשלום חד פעמי במקום 

עלות השתתפות בתכנית השנתית 900 ש"ח

לפרטים נוספים:

מנהלת תרבות לגיל השלישי: מתי הלרמן

טלפון: 09-9596361

דוא"ל: matih@hof-hasharon.co.il