אודות המועצה

"הבגד הרעב" עם אבי שדה

תאריך האירוע:
23/07/2017
17:00


היה היה לפני שנים רבות, בארץ רחוקה איש חכם מאוד!
מעשה באיש אחד חכם,
וגם,ב-עז אחת, חייט, חברים (כאלו ואחרים…)
ושאלה: מה באמת חשוב בחיים?

 

מיקום: ספריית יקום

עלות: 15 שקלים, התשלום במקום