אודות המועצה

הקיבוץ בראי הספרות

תאריך האירוע:
03/01/2018
19:00


ספר קפה עם הסופרים:
יעל נאמן ("היינו העתיד") ומור אופק ("כיבוי אורות")

מיקום: ספריית אזורית חוף השרון
עלות: 25 ש"ח

תשלום במקום

תמונה של הספרים "היינו עתיד" ו"כיבוי אורות"