אודות המועצה

חידון מועצתי "מה שם הספר?"

תאריך האירוע:
04/06/2019
17:00


מפגש לילדים בוגרים

בספריה האזורית

עלות: 15 ₪ לילד.