אודות המועצה

יום ספורט לשכבות א' – ו'.

תאריך האירוע:
23/09/2018
09:00 - 17:00


פעילות ספורטיבית בתחנות שונות

יום ראשון 23.9.18

מיקום : מגרש כדורגל חרוצים

ללא עלות