אודות המועצה

מועדון קוראים: "קול צעדינו /רונית מטלון

תאריך האירוע:
19/12/2018
19:00 - 21:00


עם חוקרת הספרות ד"ר רונית בעז

מיקום: ספרית חוף השרון

עלות: 25 ש"ח תשלום במקום