אודות המועצה

מסע י"ב לדרם הארץ – מסע שטח נודד

תאריך האירוע:
03/12/2018 - 06/12/2018
כל היום


4 ימי רכיבה על אופניים תוך מפגש ושיח עם יחידות הצבא השונות ושנות השירות

שכבת י"ב במועצה

הרשמה באתר המועצה