אודות המועצה

נופשון באילת במלון לגונה

תאריך האירוע:
22/10/2018 - 25/10/2018
00:00


בהדרכת גרשון מלר

ימים שני – חמישי

פרטים והרשמה אצל מתי הלרמן – רכזת הוותיקים במחלקת רווחה