אודות המועצה

נופשון באילת במלון ספורט בהדרכת גרשון מלר

תאריך האירוע:
11/11/2018 - 14/11/2018
00:00


פרטים והרשמה אצל מתי הלרמן – רכזת הוותיקים במחלקה לשירותים חברתיים