אודות המועצה

ספר קפה – "עגונות"

תאריך האירוע:
06/02/2019
19:00


עם ד"ר מיכל שיר-אל

ראשית דרכו של עגנון, דיון בסוד החיבור ביצירתו

בין איש לאשתו, לעמו, לעצמו.

מיקום : ספרייה אזורית, שפיים

עלות : 25 ש"ח – תשלום במקום