אודות המועצה

"עוץ לי גוץ לי" – עם תיאטרון בים בם בום

תאריך האירוע:
03/04/2017
17:00


כריכת הספר עוץ לי גוץ ליטוחן עני המשתוקק להשיא את בתו למלך, מספר לו שהיא מסוגלת להפוך קש לזהב. כיוון שקופת הממלכה ריקה, קופץ המלך על המציאה. המלך כולא את בת הטוחן בחדר ומבקש ממנה להפוך קש לחוטי זהב. בת הטוחן ידעה שאין באפשרותה לעשות זאת – עד שלפתע הופיע גמד קטן שהבטיח לעזור לה בתמורה לדבר מה. כשלא נישאר לבת הטוחן מה לתת לגמדון, הוא מבקש בתמורה את בנה הבכור, לכשייוולד. לאחר תחנונים והפצרות הוא נאות לוותר, בתנאי שהמלכה הצעירה תדע לנחש את שמו.

 

מיקום: בספרייה האזורית

עלות: 15 שקלים, התשלום במקום