לידיעת התושבים,

השירותים הווטרינרים במועצה צפויים להתחדש בביום ראשון הקרוב 3/10/21.