לידיעתכם החל מתאריך 21.3.2021 וועדה לתכנון ובנייה חוף השרון מתחילה לעבוד עם ממשק טופוקד- רישוי זמין

הסבר על ממשק מרכז מיפוי ישראל

מדריך מלא לעורכי בקשה 

מדידות יועברו אך ורק דרך ממשק מפ"י ולא כפי שאתם מכירים כקובץ dwf+dwg אשר מצורפים ידנית למערכת רישוי זמין,  שאר ההנחיות לגבי צורת עריכת המדידה נשארות כהרגלן ואין כל שינוי

הנחיות לעריכת מדידה

אנא ממכם פעלו על פי ההנחיות , בקשות שלא יועברו דרך ממש מפ"י יידחו על הסף ללא בדיקת תנאים מוקדמים, אנא היערכו בהקדם.