"המדינה מבינה את צורך השעה לצמצום פערי המיגון והחליטה על  פטור מהיתר לבניית מרחב מוגן למבנה מגורים צמוד קרקע / עד 2 קומות.. מצורפת תקנת הפטור. את הבקשה צריך לערוך אדריכל או הנדסאי, והיא צריכה להיות מאושרת על ידי פיקוד העורף. את הועדה לתכנון ובניה צריך ליידע כמפורט בתקנה  אך כאמור לא נדרש היתר. 

הנחיות ליישום תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( - מפקדת פיקוד העורף - לחץ כאן 

קובץ התקנות-10849.pdf