טופס הצטרפות והתחייבות למנוי בספריה

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להירשם כמנוי/ה בספריה האזורית חוף השרון ומתחייב/ת לכבד את תקנות הספרייה כדלקמן: 1. כמנוי עלי להפקיד המחאת משמורת ע"ס 100 ₪ לפקודת המועצה האזורית חוף השרון, ללא תאריך נקוב וללא רישום המילים "צ'ק פיקדון" על גבי ההמחאה. 2. ההמחאה תופקד בכספת בספריה ולא תשמש כתשלום עבור השירות. 3. ידוע לי כי הספרייה רשאית להפקיד את המחאת המשמורת בתנאי הבא בלבד: אי החזרת פריט מושאל מהספרייה ו/או החזרת ספר פגום. 

אני מסכים כי:
אני מתחייב : (חובה) שדה חובה

Browser not supported