טופס בקשת אישור ללימודי חוץ – בתי ספר (ממלכתי)

הורים תושבי המועצה המבקשים להעביר את ילדיהם לבית ספר שלא בתחום אזור רישום המועצה מתבקשים למלא את הטופס שלהלן:
לפניהגשת הבקשה יש לפנות לביה"ס באזור הרישום ולקבלאישור של ביה"ס להגשת הבקשה 
 
 
 

Browser not supported

 

 

Browser not supported

 

האם ההורים גרושים/פרודים/ רווקים (חובה) שדה חובה