בקשה לאישור לימודי חוץ – בתי ספר

לתשומת ליבכם, הורים המבקשים להעביר את ילדיהם לבית ספר שלא בתחום אזור רישום המועצה יש למלא טופס בקשה לאישור לימודי חוץ שלהלן במעבר מכיתה ו` לכיתה ז` יש להיפגש עם צילי , מנהלת חט``ב ולצרף את האישור מהפגישה. התיאום הינו בטל' 09-9596553. ובמעבר מכיתה ט` לכיתה י` יש להיפגש עם איציק הופמן , רכז פדגוגי ולצרף את האישור מהפגישה. התיאום הינו בטל' 09-9596509 (יש צורך בפגישה עם איציק הופמן, רק במידה והתלמיד למד בחטיבת הביניים של חוף השרון). בקשות העברה לא ידונו ללא טופס חתום של שני ההורים וויתור סודיות לטובת קבלת דו"ח חינוכי מהמסגרת החינוכית הקודמת. את הבקשות ניתן להעביר למחלקת החינוך עד תאריך 30.04.2021. תשובות יימסרו לקראת סוף חודש מאי 2021.

Browser not supported
Browser not supported