האחריות של מחלקת רישוי עסקים  היא לפקח באופן שוטף על יישום תקין של חוק רישוי עסקים ותנאי רישיון. מחלקה זו מרכזת במקביל את כל הקשור אל הנפקת רישיונות (לעסקים המוגדרים כטעוני רישוי), דבר המתבצע בתיאום מראש עם משטרת ישראל, משרד איכות הסיבה, משרד החקלאות, כבאות וגורמים מוסמכים נוספים. במחלקה זו ניתן לקבל הסברה, הדרכה וליווי עד שלב הנפקתו של רישיון העסק לקהל יעד של בעלי עסקים חדשים.

מטרתו של צוות המומחים של מחלקת רישוי עסקים לספק לכם, בעלי העסקים, את השירות היעיל והיסודי ביותר תוך שמירה קפדנית על איכות החיים ביישובים עליהם אנו חולשים ושמירה על שלום הציבור.

 

רישוי עסק וחופש העיסוק

במדינת ישראל קיים חוק הנקרא 'חוק רישוי עסקים התשכ"ח -1968'. חוק זה מחייב כל עסק (טעון רישוי) בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. המטרה של רישיון העסק היא להבטיח שכל הסידורים והאמצעים המתאימים ננקטו להפעלה קינה של העסק בהתאם לחוק וטובת הציבור הרחב .

חוק רישוי עסקים – מטרות החוק

בטיחות – החוק נועד על מנת להבטיח את בטחונים של כל האנשים שמצויים בעסק או בסביבה החיצונית שלו.
מפגעים – החוק נועד על מנת להבטיח את איכות הסביבה, דבר שכולל מניעת הטרדות ומפגעים שונים.
שלום הציבור – יישום החוק יבטיח מניעת סכנה לשלום הציבור, כמו למשל שוד, התפרצות ועוד.
זיהום ומחלות – יישומו של החוק יבטיח מניעת זיהום מקורות מים כתוצאה מחדירת דשנים, חומרי הדברה ותרופות אליהם וכן מניעת סכנת הדבקות ממחלות המועברות על ידי בעלי חיים.
תברואה – החוק מבטיח את בריאות הציבור ונקיטת כל תנאי התברואה הנדרשים.
יישום דינים – כמו למשל דינים בחוק התקפים לגבי שירותי כבאות וכן תכנון ובניה.

כל עסק המוגדר על פי חוק כעסק טעון רישוי חייב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית. רישיון העסק תמיד יהיה אישי ויותאם באופן ייחודי לסוג העסק ולמקום בו הוא ממוקם.

אחד מחוקי היסוד במדינת ישראל הינו 'חוק העיסוק'. חוק זה קובע כי כל תושב או אזרח של המדינה מורשה לעסוק בכל משלוח יד. שלילת הזכות לרישיון עסק תיעשה בהתאמה מלאה לחוקי מדינת ישראל ולתכלית ראויה. חובת הרישוי תמיד תהיה לטובת הכלל ולא תעמוד בסתירה לחוק (החוק של חופש העיסוק). גורמי הרישוי יהיו אלו שיקפידו לאכוף את הדברים ולדאוג לתכלית מטרותיו של חוק זה.

 

פנייה מקוונת למחלקת רישוי עסקים

 

ליצירת קשר

מנהלת מחלקת רישוי עסקים - סימון כץ 

רישוי עסקים Rishuy-Asakim@hof-hasharon.co.il

פניות רישוי עסקים יתקבלו במייל בלבד, מענה ינתן בתוך 14 ימי עסקים ממועד הפניה.