מועצה אזורית חוף השרון מספקת לכלל תושביה שירותי חינוך איכותיים, בהתאמה מדויקת לצרכיי האוכלוסייה. מערכות החינוך הנן ערכיות, איכותיות ובעלות חזון משותף.

אביה דרוקס אנג'ל

מנהלת המחלקה לגיל הרך
 

מפקחת מטעם משרד החינוך: מירב גיא

לחוברת הרישום לחץ כאן

להסבר על תהליך הרישום  - לחץ כאן

לרישום המקוון ( 23.01-12.2) - לחץ כאן

 

 פרטיים כללים על גני הילדים:

במועצה האזורית חוף השרון 23 גני ילדים מוכרים ורשמיים ע"י משרד החינוך,  המועצה עובדת במודל ניהול דו- רובדי, ברוב ישובי המועצה מפעילה הקהילה את המערכת לחנוך הגיל הרך.

במושבים בצרה וכפר נטר מפעילה המועצה את הגנים באופן ישיר. 

מועד רישום לגנים:

החל משנת הלימודים תשפ"ד הרישום לכל גני  הילדים ברחבי המועצה יעשה באופן מקוון (מושבים וקיבוצים). הרישום המקוון הוא לתושבי המועצה בלבד. מי שאינו רשום במועצה לא יופיע  אוטומטית באתר הרישום ולכן עליו לבצע רישום ידני במשרדי המועצה.

 בהחלטת משרד החינוך הרישום יחל  ביום שני א' בשבט תשפ"ג 23.1.2023 ויימשך עד ליום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג 12.2.2023.

גילי הרישום:

חובת הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד חלה על ילדים מגיל 3 ואילך הנולדו בתאריכים  כמפורט להלן:

גיל 5   1 בינואר2018- 31 בדצמבר 2018            י"ד בטבת התשע"ח – כ"ג בטבת התשע"ט

גיל 4   1 בינואר 2019 – 31 בדצמבר 2019          כ"ד בטבת התשע"ט – ג' בטבת התש"פ

גיל 3   1 בינואר 2020 – 31 בדצמבר 2020         ד' בטבת התש"פ -ט"ז בטבת התשפ"א

 

הרישום לגני המועצה מחייב את כל הילדים. על  ההורים לרישום את ילדיהם בכל שנה מחדש.

תושבים חדשים במועצה 

מתבקשים למלא את הטופס המקוון באתר המועצה. https://hof-hasharon.co.il/354/  חשוב להקפיד על אישור תושבות ביישוב, שינוי הכתובת בתעודת הזהות, והמצאת "ביטול רישום" מהרשות המגורים  הקודמת.

ילדי חוץ – מחוייבים בכל שנה מחדש באישור לימודי חוץ מהרשות בה הם  רשומים בתעודת הזהות.

בעת הרישום יש להצטייד בת.ז. בה רשום שם הילד.
תושב חדש: יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור ממזכירות הישוב.

 

חריגי גיל :   

בהחלטת משרד החינוך החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתקבל רישום של מי שתאריך לידתו מאוחר מ 31.12.2020, יובהר כי לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו מ1.1.2021 עד 15.1.2021 (כולל).

הישארות שנה נוספת בגן

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנת לימודים נוספת היא תהליך שנעשה בשיתוף הגננת, פסיכולוגית הגן, גורמים נוספים המכירים את הילד והוריו. בכל מקרה יש לבצע הרשמה לכיתה א'.  ההחלטה על שנת לימודים נוספת בגן נקבעת בוועדה מקצועית בשירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח).

בהתאם להחלטת הועדה ,הרישום לשנה נוספת בגן ולגריעת הילד/ה ממערכת בית הספר יעשה ידנית רק לאחר קבלת ההחלטה ולא במעמד הרישום.

 

ילדים הנזקקים לעזרה רפואית:

הורים שילדם/תם נזקק/ת לתמיכה רפואית בגן יציינו זאת במעמד הרישום, 

כמו כן יש להציג אישור רופא עדכני המפרט את המחלה ואת התמיכה הנדרשת.

לפרטים נוספים בנושאי פרט  ניתן לפנות לדנה דרורי – מנהלת מח' פרט באגף החינוך דרך מערכת הפניות באתר המועצה.לפתיחת פנייה לחצו כאן 

 

 במידה ונדרשות התאמות נגישות עבור הילד.ה או ההורה יש למלא טופס מקוון לטופס לחצו כאן

העברה בתוך תחומי המועצה

לטופס בקשת אישור העברת גנים בתחומי המועצה לחץ כאן 

אישור לימודי חוץ

לטופס בקשת אישור העברת גנים מחוץ לתחומי המועצה לחץ כאן

כל בקשות העברה ידנו בוועדת העברות ותשובות יינתנו להורים בכתב