אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » ועדות המועצה

ועדות המועצה

ועדת הנהלה – לחץ כאן

ועדה חקלאית – לחץ כאן 

ועדת ערר – לחץ כאן 

ועדת איכות הסביבה – לחץ כאן 

ועדת ביקורת – לחץ כאן 

ועדת רכש –  לחץ כאן 

ועדת מאבק נגע בסמים – לחץ כאן 

ועדת הנחות – לחץ כאן 

ועדת משנה –  לחץ כאן 

ועדת מכרזים – לחץ כאן

ועדת מל"ח – לחץ כאן 

ועדת שימור אתרים – לחץ כאן