אודות המועצה

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת דנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים, דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

חברי הוועדה:

אורלי עמיר חברת מליאהבני- ציון
צילי סלע חברת מליאהבית יהושע
תמנה שמאליחברת מליאהאודים

פרוטוקול ועדת ביקורת 06.09.15- לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת ביקורת 28.10.14- לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת ביקורת 08.09.14- לצפייה לחץ כאן

תמצית דוח ביקרות של מבקרת המועצה לשנת 2014- לצפייה לחץ כאן

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור לשנת 2014- לצפייה לחץ כאן

דוח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2013- לצפייה לחץ כאן