אודות המועצה

ועדת מכרזים

תפקיד הועדה הוא להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה.

חברי הוועדה:

מאיר דוד- יו"ר
סגן ראש המועצהשפיים
אנדי וולף חבר מליאהחרוצים
דני מנהייםחבר מליאהארסוף קדם
פבלו לםחבר מליאהתל יצחק
אורלי עמירחברת מליאהבני ציון

פרוטוקול ועדת מכרזים 15.12.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 11.10.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 20.08.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 06.08.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 26.07.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 20.07.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 30.06.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 11.05.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 15.04.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 11.03.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 27.01.2015 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 24.12.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 11.12.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 03.12.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 02.11.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 16.09.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 16.07.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 01.07.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 18.06.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 09.03.2014 לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 05.01.2014 לצפייה לחץ כאן