אודות המועצה

ועדת שימור אתרים

חברי הוועדה:

מירב קורן חברת מליאה בצרה
מאיר דורסגן ראש המועצה שפיים