אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » חברי המליאה

חברי המליאה

במליאת מועצת חוץ השרון, לוקחים חלק נציגים מהישובים השונים. כל נציג של כל ישוב נבחר במערך הבחירות הפנימיות אשר מתקיימות ביישובו. עבודתם של חברי המליאה מתבצעת בהתנדבות מלאה ולרווחת הציבור. תפקיד המליאה הוא להתוות את מדיוניות המועצה בכל נושא. יו"ר המליאה הינו יושב ראש מועצת חוף השרון.

בכל 6 שבועות מתכנסת המליאה לדון בנושאים עקרוניים וכל החלטה מתקבלת ומאושרת לאחר הצבעה. חברי המליאה משתתפים במקביל בישיבות ועדות המועצה המתקיימות מעת לעת.

חברי המליאה

יו"ר אלי ברכהראש המועצהבית יהושע יו"ר ועדת משנה
יו"ר ועדה חקלאית
יו"ר ועדת מל"ח
דריקטוריון החברה למחזור
מאיר דורסגן ראש המועצהשפיים
דריקטוריון רשות ניקוז שרון
תמנה שמאליחברת מליאהאודיםועדת הנהלה
ועדת ביקורת
ועדת מניעת נגע בסמים
דני מנהייםחבר מליאהארסוף קדםועדת משנה
ועדת מכרזים
ועדת מל"ח
ועדת איכות הסביבה
שוקי ארליך חבר מליאהארסוףועדת הנהלה
ועדת מניעת נגע בסמים

צילי סלעחברת מליאהבית יהושעועדת הנהלה
ועדת ביקורת
ועדת איכות הסביבה

אורלי עמירחברת מליאהבני ציוןועדת משנה
ועדת ביקורת
ועדת מכרזים
יו"ר ועדת מניעת נגע בסמים
פבלו לם
חבר מליאהתל יצחקועדת משנה
ועדת מכרזים
דריקטוריון החברה למחזור
ברק בן אוריהחבר מליאהגעש
ועדת משנה
ועדת הנחות
אנדי וולףחבר מליאהחרוציםועדת הנהלה
ועדת הנחות
ועדת מכרזים
מרים דרוקחברת מליאהיקום
ועדת הנהלה
מירב קורןחברת מליאהבצרהועדת הנהלה
ועדת שימור אתרים
ועדת איכות הסביבה
שרון רומםחבר מליאהכפר נטרועדת הנהלה
ועדת מל"ח
ועדת איכות הסביבה
גילי בן יקרחבר מליאהרשפוןועדת משנה
ועדה חקלאית
דריקטוריון החברה למחזור
בן הטהחבר מליאהגליל יםועדת הנהלה
ועדה חקלאית
ועדת מחל"ח
דריקטוריון רשות ניקוז שרון