במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

חוק עזר הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית במדינת ישראל ונחקק על ידי רשויות מקומיות ואיגודי ערים.
חוק עזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות ועל ידי שר הפנים על מנת שיכנס לתוקף.
חוק העזר הינו האמצעי העיקרי שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום הרשות המקומית ולגבות תשלומים למימון פעילות הרשות.

נושאים נפוצים לחוקי עזר:

  • הסדרת חנייה
  • ביוב
  • איכות הסביבה
  • שילוט
  • שעות פתיחת עסקים