אודות המועצה

דף הבית » על המועצה » חזון המועצה

חזון המועצה

חזון המועצה: המועצה אזורית חוף השרון תשמור על זהותה כמועצה כפרית חקלאית ותיירותית, תהווה ריאה ירוקה של מרכז הארץ ותקיים חיי קהילה תוך שמירה על הסביבה, על המורשת ועל האחווה בין תושביה ודאגה למימוש צרכיהם החברתיים והכלכליים. תקדם חינוך מיטבי וערכי, תפעל להתחדשות מתמדת ושיפור בשירותים המוניציפליים, תשאף לחיזוק הקשר ושיתופי פעולה בין תושביה, יישוביה ושכנותיה וכל זאת בהתאם לערכי המועצה: שמירת נוף הארץ- אחדות- קהילתיות- שוויוניות- קיימות.