אודות המועצה

מלגות ספורט לשנת 2019

מועצה אזורית חוף השרון רואה חשיבות עליונה בפיתוח ובקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות רבות אותה עושה המועצה בתחום הספורט ביישובים השונים, הקימה המועצה קרן מלגות ל"ספורטאים מצטיינים" על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או ספורטאים בקבוצת ספורט לאומיות ( נבחרות ישראל ) או מאמנים לספורטאי הישג. המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים ומאמנים מצטיינים, תושבי המועצה האזורית חוף השרון, וזאת על ידי קידום הכשרתם ו/ או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הינם מצטיינים. זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים ומאמנים מצטיינים העומדים בקריטריונים כפי שאלו מפורטים בהמשך.

קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים

תנאי הסף

 • המלגות יינתנו לתושבים רשומים בתחומי המועצה האזורית חוף השרון, נשים וגברים כאחד, מגילאי 12 ומעלה, או לספורטאים המייצגים את המועצה האזורית חוף השרון.
 • המלגה תינתן לספורטאים ו/או מאמנים.
 • המלגה תינתן לספורטאי העוסק בענף ומקצוע ספורט המוכר ע"י מנהל הספורט. כולל ספורטאי ספישל אולימפיק ופרה-אולימפיים.
 • מכתב רשמי של ההתאחדות/האיגוד המאשר את הישגיו של הספורטאי/ת.

שיטת חלוקת המלגות

 אליפות ישראלטורניר בינלאומיאליפות אירופהאליפות עולםאולימפיאדה
בוגרים/ות- מקום 110 נקודותנקודה 12נקודה 15נקודה 20נקודה 30
בוגרים/ות- מקום 28 נקודותנקודה 10נקודה 12נקודה 18נקודה 25
בוגרים/ות- מקום 37 נקודות8 נקודותנקודה 9נקודה 16נקודה 20
העפלה לחצי עליון (ניצחון אחד בפועל או עליית שלב)7 נקודות8 נקודות12 נקודות15 נקודות
נוער/ות- מקום 16 נקודות7 נקודות8 נקודותנקודה 12
נוער/ות- מקום 25 נקודות6 נקודות7 נקודותנקודה 9
נוער/ות- מקום 34 נקודות5 נקודות6 נקודותנקודה 8
העפלה לחצי עליון (ניצחון אחד בפועל או עליית שלב)4 נקודות5 נקודות7 נקודות
קדטים/ות- מקום 13 נקודות4 נקודות5 נקודותנקודה 7
קדטים/ות- מקום 22 נקודות3 נקודות4 נקודותנקודה 6
קדטים/ות- מקום 3נקודה 12 נקודות3 נקודותנקודה 4
 • יילקח בחשבון רק ההישג שנותן את מירב הנקודות
 • ניתן לקבל עד 30% מסה"כ התקציב המוקצה למלגות

להגשת מועמדות לספורטאים אישיים לחץ כאן

 • זכייה בגילאים הצעירים ( גילאי 12-15) תזכה במגן הוקרה (לא תינתן מלגה כספית).
 • מאמן תושב המועצה אשר הכשיר ספורטאי להישג, יוענק לו 75% מהסכום אותו זכאי לקבל הספורטאי.
 • ספורטאי/ת שאינו תושב המועצה אך מייצג אותה ייהנה מ-50% מלגה.

קריטריונים והתניות לתמיכה במסגרות ספורט קבוצתיות במועצה

מועצה אזורית חוף השרון מעוניינת להעניק תמיכות וסיוע למסגרות ספורט הפועלות במסגרתה.

התמיכה תינתן בכפוף להתניות הבאות:

א. הקבוצה מופיעה בשם המועצה (או בשם אחד הישובים המשתייכים למועצה)

ב. לפחות 70% מהספורטאים הינם תושבים של המועצה.

ג. הקבוצה לוקחת חלק באירועי ספורט של המועצה אשר משתייכים לענף הרלוונטי.

ד. שחקני הקבוצה הינם בגילאי 18 ומעלה.

ה. מכתב מהוועד המקומי של היישוב הרלוונטי שהקבוצה מופעלת על ידו

הקריטריונים לתמיכה:

קריטריוניםמס' נקודות
קבוצה בליגת בוגרים10
ענף ספורט המוכר על ידי מנהל הספורט10
קבוצה אשר מורכבת רק מתושבי המועצה10
קבוצה אשר מורכבת מ לפחות 3 ישובים שונים מהמועצה10
קבוצה אשר לוגו המועצה מופיע על מדי המשחק10

להגשת מעומדות לקבוצות לחץ כאן 

התמיכה לקבוצות תהיה ע"פ הניקוד שנצבר וכפוף לסך תקציב המועצה

 • מועד אחרון להגשה 29 בדצמבר 2019 בשעה 12:00
 • מועד משוער לקבלת תשובות: הועדה מתכנסת במהלך דצמבר 2019, תשובות ימסרו במהלך ינואר 2020.
 • המלגות ימסרו במהלך טקס הוקרה לספורטאים ומאמנים מצטיינים.
 • לשאלות, ברורים והגשת הטפסים: לירז בן מלך,רכזת ספורט בנייד: 052-5305580.