אודות המועצה

דף הבית » שירותים לתושב » מלגות

מלגות

*** השנה עקב מצב הקורונה מועד הגשת המלגות נדחה להמשך שנת הלימודים ויותאם להוראות משרד החינוך.

הודעה בדבר פתיחת מועד הגשת בקשות  למלגות גנים ובתי הספר היסודים תועבר להורים דרך מוסדות החינוך

מלגות סיוע לבתי הספרי

מלגות סיוע לתלמידי גני בצרה וכפר נטר

מלגות סיוע סטודנטים

מלגות ספורט