תושבים יקרים!

מועצה אזורית חוף השרון עושה מאמצים נרחבים כדי לצמצם את מפגעי היתושים ברחבי המועצה. מחלקת שפ"ע מבצעת באופן יזום הדברות וניטורים למיגור תופעת היתושים המתפתחים במים עומדים.

המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה). מטרת האיגוד קידום איכות הסביבה לטובת כלל הציבור, תוך דגש על שמירת ערכי הטבע הקיימים באזור ומניעת מפגעים סביבתיים. האיגוד פועל באמצעים מקצועיים, באמצעות מערך פיקוח ואכיפה, לאיתור ולמניעת זיהומים ומפגעים סביבתיים. במסגרת הטיפול מתבצע ניטור והדברה (לרבות גמבוזיות) במידת הצורך במאגרי מים, בריכות חורף, נחלים וכד'.

כידוע, המועצה גובלת בערים שכנות, במגזר חקלאי ומוקפת בערוצי נחל פתוחים ולכן הטיפול ביתושים הוא טיפול משולב מול הרשויות השכנות, רשות הניקוז, איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה) והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

ניטור יתושים

הטיפול מחייב את התגייסותכם ועזרתכם, התושבים, בבדיקת חצרות הבתים, ייבוש מקורות מים עומדים ועודפי השקיה. יתוש הנמר האסייתי נמצא בערים רבות במדינה בכלל ובשרון בפרט, היתוש מאופיין בפעילות בשעות היום בניגוד ליתוש הנפוץ בארץ הפעיל רק בלילה. בית הגידול המועדף על הנמר האסייתי הינו תחתיות עציצים ומגשי אדניות, ועל כן הוא נפוץ בעיקר בחצרות הבתים ולא בתעלות ובמערכות הניקוז.

המשרד להגנת הסביבה, אינו ממליץ על הדברה אשר אינה אפקטיבית במקרה של היתוש הנמר האסייתי.

אנא צפו בסרטון ופעלו על פי ההנחיות לטיפול המומלצות להלן:

  1. ערכו אחת לשבוע בדיקה יסודית בכל החצר ופעלו לייבוש כל מקור מים.
  2. רוקנו תחתיות עציצים, דליים, חביות, אגרטלים וכל כלי אחר ממים בחצר.
  3. בצעו אטימה של מיכלי מים בחצרות ועל גגות הבתים.
  4. נקזו מים עומדים ממרזבים סתומים.
  5. כסו ואטמו היטב כל שלולית או מקור מים עומדים בחצרכם.
  6. הימנעו מהשקיית יתר בגינות.
  7. החליפו פחימיכלי אשפה ביתיים שבוריםסדוקים, אשר מהווים מקור ליתושים וזבובים והתרבותם.

פרטים נוספים ניתן לקבל:

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומאחלים לכולנו קיץ שקט ונעים!

צמצום מטרדי יתושים

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]