מאיר בן - שפר

( 1950-1954 )

למידע נוסף

יצחק מרקוביץ( גבירץ)

( 1954 - 1955 )

למידע נוסף

דוד אמן

( 1955 - 1980 )

למידע נוסף

תמונה של ראש המועצה לשעבר יוסף שגיא

יוסף שגיא

( 1980 - 1998 )

למידע נוסף

תמונה של ראש מועצה לשעבר אהרון בזרנו

אהרון בז'רנו

( 1998 - 2009 )

למידע נוסף

תמונה של ראש המועצה אלי ברכה

אלי ברכה 

( 2009 - )

למידע נוסף