תחום סדרי דין

ישנם מצבים של חוסר הסכמות בין הורים הנמצאים בהליכי גירושין, בכל הקשור למשמורת והסדרי הראיה בענין ילדיהם הקטינים.  במקרים אלו  פונה בית המשפט למחלקה לשירותים חברתיים בבקשה לקבלת חוות דעת מקצועית הנוגעת לטובתו של הילד.

במחלקה ישנה עו"ס לחוקי משפחה שפועלת מתוקף צו של בית המשפט או בית הדין הרבני. עליה להגיש תסקיר (חוות דעת) לבית המשפט עפ"י הנחיותיו ובו התרשמותה המקצועית מתפקוד ההורים והילדים, ממערכת היחסים המשפחתית וכן המלצותיה לגבי הטיפול בילדים. לעיתים ניתנת הסמכות ע"י בית המשפט לעו"ס לפקח על ביצוע ההמלצות על מנת ליצור סיכוי ליחסים תקינים בין ההורים לבין ילדיהם לאחר פירוד ההורים.

 

יעל שטיינברגר

עו"ס סדרי דין