מחלקת תשלומים וארנונה פועלת בהתאם לחוק ומטילה את הארנונה הכללית מתוקף סמכותה המוענקת לה בשם חוק ההסדרים במשק ובכפוף לתקנות ההסדרים – (מתעדכנות מידי שנה). מכוחו של חוק ההסדרים הותקנו במקביל תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993

ארנונה הינה מס אותו מטילה המועצה בהתאם לחוק במדינת ישראל. הארנונה מוטלת על מחזיק הנכס שהינו בעל זיקה קרובה לנכס (בעל הנכס, שוכר ואף פולש חסר זכויות משפטיות). במידה והנכס ריק, הרי שבעל הזיקה הינו בעל הנכס. חישובי הארנונה מתבצעים בהתאם לקריטריונים ברורים בין היתר: שטח הנכס, סוג השימוש בנכס, מיקום הנכס ומצבו הסוציואקונומי של התושב.

כספי הארנונה מופנים לשימושים מגוונים ולמימון פעולות בתחומי: החינוך, התרבות, הרווחה, הבריאות וכן למימון שירותי המועצה לרבות: שירותי ניקיון, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות ציבוריות, תאורת רחוב ועוד.

לחצו כאן לצפייה ברשימת הטלפונים של המחלקה 

לחצו כאן לצפייה ברשימת הטפסים של המחלקה

 מחלקת תשלומים וארנונה של מועצה אזורית חוף השרון אחראית על שני תחומים:

 1. חיובי ארנונה וגבייתה
 2. גביית תשלומי אגרות

 תפקידי המחלקה

 • הפקת חיובי הארנונה – בתוכם נכללים חיובי המים, אגרת הביוב ואגרת הניקוז.
 • גביית תשלומי ארנונה מכלל תושבי המועצה.
 • מתן אישורים על תשלום ארנונה.
 • בדיקת זכאות והענקת פטור לנכס ריק.
 • אכיפת חובות ארנונה ומים.
 • טיפול בהנחות אישיות לתושבים זכאים על פי חוק ובמידת הצורך הפנייה לוועדות להמשך טיפול. איתור זכאים להנחות אוטומטיות. מימוש ההנחות בחשבון המשלם (על פי הזכאות).
 • טיפול בחילופי מחזיקים בנכסים המשמשים למגורים.
 • מתן אישורים להעברה ברשם המקרקעין (טאבו).
 • טיפול בהחלפת בעלות בנכס.
 • קביעת סוג השימוש.

אגרות 

מחלקת התשלומים של מועצת חוף השרון, אחראית על אגרת שלטים לעסקים ואגרת פינוי פסולת לעסקים.

 

 מחלקת התשלומים והארנונה עושה כל שביכולתה בכדי להעניק שירות איכותי ואדיב, תוך דאגה יתרה לשיפור איכות החיים של תושבי המועצה.

מייל המחלקה : moked.hof.hasharon@gmail.com

 

טבלת אנשי קשר - תשלומים וארנונה
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
עו"ד אורטל אזולאי מנהלת המחלקה
שרון דיין פקידת גביה 09-9596521
רותם אביטל פקידת גביה 09-9596526
שירן אייל פקידת גביה 09-9596522
אפרת קרלינסקי פקידת גביה
שולי פרום פקידת גביה 09-9596541

מייל המחלקה : moked.hof.hasharon@gmail.com

לחצו כאן לשירות שיחה חוזרת בימים: א'-ה': 8:00-13:00

קבלת קהל: ניתן ליצור קשר טלפוני בלבד בימים א',ב',ד',ה' בין השעות 08:00-13:00 ימי ג' בין השעות 12:30-14:30

 

שם טופס הפניה למילוי הטופס
טופס עדכון פרטים אישיים - מחלקת תשלומים עדכון פרטים אישיים- טופס מקוון
תשלום ארנונה דרך הוראת קבע תשלום ארנונה דרך הוראת קבע- טופס להורדה
בקשה להנחה לפי חוק בקשה להנחה לפי חוק- טופס להורדה
טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" לשנת הכספים 2021 טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" לשנת הכספים 2021- טופס מקוון
בקשה להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה לשנת 2021 בקשה להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה לשנת 2021-טופס מקוון
בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי/ בשיפוצים בקשה לפטור בגין נכס לא ראוי/ בשיפוצים- טופס מקוון
בקשה לפטור נכס ריק בקשה לפטור נכס ריק-טופס מקוון
בקשה לקבלת אישור לטאבו עבור אדמה חקלאית בקשה לקבלת אישור לטאבו עבור אדמה חקלאית-טופס להורדה
בקשה לקבלת אישור לרישום משכנתא בקשה לקבלת אישור לרישום משכנתא-טופס להורדה
טופס שינוי מחזיק טופס שינוי מחזיק-טופס להורדה