אודות המועצה

תשלומים – רבנות

תשלום עבור פתיחת תיק נישואין לחץ כאן

חובה לציין בהערות מס' תיק נישואין+שם הזוג המתחתן

לתשלום מופחת עבור פתיחת תיק נישואין לחץ כאן

חובה לציין בהערות מס' תיק נישואין+שם הזוג המתחתן

לתשלום עבור העתק תעודת נישואין לחץ כאן

לתשלום עבור העתק נוסף לתעודת נישואין לחץ כאן

לתשלום עבור תעודת רווקות לחץ כאן