אוכלוסיית יעד: ילדי תל יצחק

מירה קריאף

מנהלת הגיל הרך
 
 
 
גנים בתחום:
  • גן אשל – טרום טרום חובה, בניהולה של גלית קרבון
  • גן חצב – גן טרום חובה וחובה, בניהולה של שחר בניה ששון