השנה עקב מצב הקורונה מועד הגשת המלגות נדחה להמשך שנת הלימודים ויותאם להוראות משרד החינוך.

הודעה בדבר פתיחת מועד הגשת בקשות  למלגות גנים ובתי הספר היסודים תועבר להורים דרך מוסדות החינוך