טופס בקשת עזיבה מתחום המועצה

טופס זה נועד למי שמתכנן לעזוב לעבור דירה/לעזוב את הארץ ומעוניין לקבל טופס ביטול עבור העיריה בכתובת החדשה בה יתגורר. בטופס זה יש לצרף תעודת זהות עם ספח פתוח, חוזה שכירות של הכתובת אליה מתכנן לעבור ולציין עבור מי מילדיו מעוניין בטופס עזיבה.

 

 

 

 

 

 

פרטי בילדים (חובה) שדה חובה
שם הילד/התעודת זהות הילד/ה כיתה נוכחית בית הספר הנוכחיכתובת עתידית

במקרה של הורה עצמאי - חובה למלא הצהרה והתחייבות להורה עצמאי שימו לב יש לסמן את הסעיף המתאים מסעיף 1,2 או 3 הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה) 
הנני מצהיר ומתחייב כי:
הנני מצהיר ומתחייב כי:
 
 
 

הנני מצהיר כי:

Col 2 content area

 
 
טופס שלא ייחתם על ידי שני ההורים ולא יצורפו אליו ספחי שתי תעודות הזהות פתוחים והמסמכים הנדרשים לא יטופלו * הח"מ יישא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון
 
 
Browser not supported
Browser not supported