האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סדר היום פרוטוקול תמלול חומר נלווה
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 30 תאריך: 31/10/2021 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 29 2. תב"רים 3. מינוי ועדות ביקורת בכפר נטר 4. מינוי רגינה פאשייב כדירקטורית בחברה למחזור מים וקולחים 5. הצגת תוכנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות 2022 6. הצגת דוחות כספיים החברה הכלכלית והחברה לתשתיות ביוב 2020 7. מחיקת חובות 8. פירוק החברה לתשתיות ביוב ומינוי נאמן 9. אישור לעבודה נוספת 10. הגדלת התקשרות עם חברת אמקול (התקנת משאבות הביוב) 11. מורשי חתימה בגנים 12. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 29 תאריך: 22/08/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 29 תאריך: 22/08/2021 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 28 2. שיפוץ המועצה – גלעד מאיק 3. תב"רים 4. אישור תנאי הלוואה מעודכן 5. מינוי ועדות ביקורת בישובים 6. מינוי ועדת מיגור אלימות 7. חילוף חברים בוועדות המועצה 8. הצגת תוכנית עבודה 2022 מזכ"לית המועצה 9. תבחינים לתמיכות 2022 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 28 תאריך: 25/07/2021 סדר היום: על סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 27 2. שיפוץ המועצה – גלעד מאיק 3. הצגת פרויקט בחינת תפיסת החינוך – שי פירון 4. תב"רים 5. היטלי השבחה גליל ים 6. מלגות סטודנטים 7. הרשאת כרטיס חכם לענת אלדר 8. הרשאות חתימה בגנים 9. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 16/06/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 07/06/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 01/06/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 26 תאריך: 25/04/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 25/04/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 25 תאריך: 14/03/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 24 תאריך: 07/02/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 27/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 27 תאריך: 16/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 26 תאריך: 10/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 23 תאריך: 06/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 22 תאריך: 25/10/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 25/10/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 7 תאריך: 16/09/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 25 תאריך: 09/09/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 21 תאריך: 06/09/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 24 תאריך: 26/08/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 6 תאריך: 27/07/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20 תאריך: 26/07/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 23/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 23 תאריך: 21/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 19 תאריך: 21/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 תאריך: 14/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 18 תאריך: 24/05/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 14/05/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 07/05/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 27/04/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 17 תאריך: 15/03/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 26/02/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 16 תאריך: 23/02/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

פרוטקול + חומר נלווה חלק א'

פרוטקול + חומר נלווה חלק ב'

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 20/01/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 22 תאריך: 15/01/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 15 תאריך: 29/12/2019 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: מחלקת שפ"ע, קב"ט 2. פסק דין בוררות קולחי השרון 3. הצגת דוחות כספיים ועדים מקומיים 4. תקציב 2020 5. דין וחשבון 2019 6. תב"רים 7. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 10 תאריך: 16/12/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 21 תאריך: 08/12/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 14 תאריך: 08/12/2019 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: הועדה לתכנון ובניה, מחלקת שפ"ע, שירות ומידע 2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 12 3. מחיקת חובות 4. מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה 5. תב"רים 6. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 9 תאריך: 25/11/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 13 תאריך: 24/11/2019 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: אגף שירותים חברתיים, אגף חינוך בלתי פורמלי 2. מיחזור פלסטיק 3. מדיניות אכיפת חוקי עזר 4. הצגת דוחות כספיים – 2018 5. אישור הסכם להחלפת מקרקעין 6. עדכון קריטריונים למלגות ספורט 7. אישור פרוטוקולים 9,12 8. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה 9. תב"רים 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 24/11/2019 סדר היום: 1. הצגת דוח מפורט 2018 והמלצות ועדת ביקורת פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

דוח מפורט 2018

הזמנה למליאה שלא מן המניין מס' 2

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 8 תאריך: 28/10/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 12 תאריך: 27/10/2019 סדר היום: 1. הצגת עקרונות חוק העזר לפסולת עסקית 2. הצגת תוכנית עבודה 2020- אגף חינוך 3. אישור פרוטוקולים 9,10,11 4. מורשי חתימה – גני כפר נטר 5. אורכה למכרז ביטוח 6. תב"רים 7. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

אישור אגרת אשפה עודפת חוף השרון

עריכת תחשיב אגרת פינוי פסולת עודפת חוף השרון אוקטובר 2019

תחשיב חוק עזר אגרת פסולת עודפת

סיכום 10 שנות עשיה חינוכית

תבנית מצגת לתוכנית עבודה  2020

תברים

פרוטוקול מליאה מס' 11 כולל חומר נלווה

פרוטוקול מליאה מס'  10

הזמנה למליאה מס' 12

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 27/10/2019 סדר היום: 1. בהמלצות הועדה לענייני ביקורת מיום 20.8.19 בנושא דוח מבקרת המועצה לשנת 2018 פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 68 תאריך: 14/10/2019 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 67 2. הצגת דוחות כספיים של חברת קולחי השרון ליום 31.12.2017 3. עדכון תקציב 4. דוח רבעוני 02/2018 5. עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך ומועצה 6. תב"רים 7. דוח כספי מפורט 2017 8. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

אישור מורשי חתימה 

דוח רבעוני לשנת 2018

דוחות כספיים "קולחי השרון" 

עדכון תקציב מס' 2 

אישור תב"רים 

סגירת תב"רים 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 20 תאריך: 15/09/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 11 תאריך: 08/09/2019 סדר היום: 1. עדכון תקציב 2. תבחינים לתמיכות 2020 3. דוח רבעוני 4. מבנה ארגוני 5. תוכנית עבודה מזכ"ל 6. אישור נסיעה אלי ברכה 7. אורכה לחוק עזר לשמירה 8. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה 9. תב"רים 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 תאריך: 29/08/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 6 תאריך: 26/08/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 04/08/2019 סדר היום: 1. אשרור ו. ערר ארנונה 2. הצגת תוכנית עבודה 2020 מזכ"ל 3. מבנה ארגוני 4. עדכון מורשי חתימה 5. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

מבנה ארגוני 2018

מבנה ארגוני 2019

מצגת עדכנית תכנית עבודה

הזמנה למליאה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 1 תאריך: 24/07/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 19 תאריך: 30/06/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 30/06/2019 סדר היום: 1. הצגת דוחות כספיים קולחי השרון 2. דוח ממונה על תלונות הציבור 3. צו ארנונה 4. הסכם חכירת משנה 5. מינוי ממונה חוק חופש המידע 6. מינוי רו"ח בוועדים 7. מינוי עירן הלפרין לדירקטוריון בית החינוך המשותף חוף השרון 8. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 5 תאריך: 24/06/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 20/06/2019 סדר היום: 1. תכנית מתאר כוללנית 2. מחיקת חובות 3. אישור פרוטוקול מליאה מס' 6+7 4. מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה 5. מינוי עדי רוזנטל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים 6. תב"רים 7. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 27/05/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 19/05/2019 סדר היום: 1. תקציבי ועדים 2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 6 3. דוח רבעוני 4. עדכון תקציב 5. אישור הרשאות חתימה לרבנות ולסגנית המהנדס 6. ועדת תמיכות 7. מינוי ועדות ביקורת ביישובים 8. זוכים ומשתתפים במכרזים בשנת 2018 9. תב"רים 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 07/05/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 29/04/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 18 תאריך: 17/04/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 24/03/2019 סדר היום: 1. תקציבי ועדים 2. אישור תקנון החברה למחזור 3. תכנית מתאר כוללנית 4. אישור מורשה חתימה לטובת כרטיס חכם לרבנות 5. מינוי עדי רוזנטל כנציג ציבור – ועדת איכות הסביבה 6. גידול קנאביס 7. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 4+5 8. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 06/03/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 05/03/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 27/02/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 10/02/2019 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2+3 2. המלצה לוועדה המחוזית על מינוי שמואל בוקסר- עיריית נס ציונה ואבי הררי – מועצה מקומית אבן יהודה 3. עדכון תקציב 4. שיפוץ מועצה 5. מכרז הזנה 6. מינוי דירקטורים לתאגידים 7. דין וחשבון לשנת 2018 8. תכנית עבודה מחלקת שירות ומידע 9. דוח ספקים שהשתתפו במכרזים 2018 10. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 24/01/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 13/01/2019 סדר היום: 1. מחיקת חובות 2. דיון נוסף בצו ארנונה 3. הצגת תוכניות עבודה: מחלקה מוניציפלית, קב"ט ושירות ומידע 4. הצגת דוח דין וחשבון 2018 5. פתרון ביוב 6. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2+3 7. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

נושא מס' 1 – מחיקת חובות , דוח ארנונה 

נושא מס' 2 – דיון נוסף בצו הארנונה- פרוטוקול מליאה מס 66 , צו מיסים 2019

נושא  מספר 3 – הצגת תכניות עבודה  מצגת תע-אגף-מוניציפלי-למליאה

נושא מס' 4 – הצגת דין וחשבון 2018 דין-וחשבון-2018-סופי

נושא מס' 6 – מינוי אלי כחבר בוועדה המחוזית המלצה למינוי חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה

נושא מס' 7 – תברים

הזמנה למליאה מס' 4 – מעודכן

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 30/12/2018 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: מחלקת חינוך, הגיל הרך וילדים ונוער 2. מינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה 3. מינוי מנכ"לית המועצה כממלאת מקום של ראש המועצה בוועדות בחינה 4. השלמת מינוי ועד מקומי כפר נטר 5. תקציב 2019 6. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

מבנה ארגוני עתידי

מבנה ארגוני קיים 122018

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 17 תאריך: 24/12/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 16/12/2018 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 1 2. רוני ניימן: המאבק להרחקת אסדות הגז 3. הצגת תכנית עבודה: מנכ"לית 4. הצגת תכנית עבודה: המחלקה לשירותים חברתיים 5. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים 6. האצלת סמכויות – העברת תקציב לישובים 7. מינוי ועדות 8. מינוי א. חופש המידע 9. מדיניות הפצת מיילים של חברי המליאה לטובת השתתפות בכנסים 10. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

ארנונה לישובים סופי

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים

מחלקת שירותים חברתיים – מצגת למליאה תכנית עבודה 2019

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 25/11/2018 סדר היום: 1. הצהרת חברי המליאה 2. דברי פתיחה – ראש המועצה 3. מצגת תפקיד ועבודת המליאה וועדותיה 4. בחירת סגן ראש המועצה 5. אשרור מינוי משרות אמון 6. אישור מורשי חתימה 7. מינוי נציג בקולחי השרון, רשות ניקוז ודירקטוריונים 8. בחירת וועדות פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

מצגת מליאה 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 67 תאריך: 02/09/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 66 2 .הצגת תכנית עבודה 2019- מנכ"לית 3 .אורכה למכרז רכש 4 .ביוב ארסוף 5 .ארסוף קדם 6 .תב"רים 7 .דיווח דוחות כספיים 8 .דוח כספי מבוקר 2017 01/2018 רבעוני דוח. 9 10.עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

דוח כספי מבוקר 2017

דוח רבעוני 2018

אישור תב"רים

תוכנית עבודה 2019

שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 15/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 14/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 06/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 05/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 66 תאריך: 29/07/2018 סדר היום: 1. הצגת יועמ"ש חדש 2. שינוי תעריפים היטל סלילה וצו ארנונה 3. אישור פרוטוקולי מליאה: 65, 63 4. אשרור מליאה טלפונית מס' 4 5. הסכם קיר אקוסטי 6. עדכון נישומים ביתרות זכות – תהליך עבודה 7. סגירת העמותה לקידום החינוך בחוף השרון – סופי 8. תבחינים לתמיכות 2019 9. קביעת חברי הועד 10. מחיקת חובות 11. תקציב געש 12. תב"רים 13. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 16 תאריך: 29/07/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 17/07/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 16/07/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 65 תאריך: 01/07/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקולי מליאה: 63 ,64 2 .אשרור מליאה טלפונית מס' 3 3 .ניצנים 4 .קביעת מודד 5 .יו"ר ועדת הבחירות ותוספת חברים 6 .האצלת סמכויות "לאחזקת )או הפעלת( בית עלמין ומתן שירותי קבורה" 7 .דיון על יועץ משפטי 8 .תב"רים 9 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

פרוטוקול מליאה טלפונית מס' 3

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 64 תאריך: 17/06/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62 2 .אישור המשך גביית אגרת שמירה עד לשנת 2019 3 .המשך העסקת קצין בטיחות מעל גיל 70 4 .חוקי עזר – עדכון תעריף לגבייה 5 .תב"רים 6 .מינוי ועדת בחירות מקומיות 2018 מינוי אסנת צימרמן כממלאת מקומו של אהוד רפפורט בוועדות המועצה 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

אישור תב"רים

צו המועצות המקומיות 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 63 תאריך: 24/05/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62 2 .עדכון תקציב 3 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

תקציב 2018

אישור תב"רים

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 62 תאריך: 06/05/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה: 61 2 .דוח גבייה 3 .עדכון נישומים ביתרות זכות 2017 4 רבעון דוח. 4 5 .החלפת נציגים בוועד ארסוף 6 .הסכם ניצנים 7 .ועדת תמיכות 8 .תב"רים 9 .הנחת מילואים – עדכון 10 .הליך מו"מ לפיתוח גני בצרה 11 .מינוי איילת בריליאנט כנציגת ציבור בוועדות בחינה 12 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

חומר נלווה

אישור תב"רים

דוח רבעוני 2017

דוח ארנונה למליאה 2018

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 01/05/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 15 תאריך: 29/04/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 14 תאריך: 25/03/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 21/01/2018 סדר היום: 1 .בחירת יועץ משפטי 2 .חלופת בית עלמין פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 59 תאריך: 31/12/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 55 2 .תבר"ים 2018 תקציב. 3 4 .דוח ספקים שהשתתפו במכרזים 2017 5 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 58 תאריך: 24/12/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 56 2 .הצגת תכניות עבודה: חינוך, רווחה, שירות ומידע וגזברות 3 .תבר"ים 4 .פתיחת חשבון חדש- קרן שיקום תשתיות ביוב 5 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 13 תאריך: 24/12/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 57 תאריך: 10/12/2017 סדר היום: 1 .הצגת תכניות עבודה 2018 : א. מחלקת קיימות ב. מחלקת רישוי עסקים, תברואה, פיקוח, תברואה ואיכות הסביבה ג. מחלקת ביטחון ד. ועדה לתכנון ובנייה 2 .עדכון תקציב 3 .סגירת תב"רים 4 .דוחות כספיים חצי שנתי 5 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 56 תאריך: 19/11/2017 סדר היום: 1 .מדיניות הרוכלות 2 .ועד ארסוף- מינוי 3 .גיוס מנהל אגף מוניציפלי 4 .דיווח אגרת ביוב 5 .מחיקת חובות ארנונה 6 .תב"רים 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 12 תאריך: 15/11/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 55 תאריך: 29/10/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 54 2 .ועדת גבולות אבן יהודה 3 .נציג גליל ים ברמת השרון 4 .מדיניות הרוכלות 5 .דוח ארנונה 6 .שכר רעות חזן – עוזרת אישית למנכ"לית 7 .תכנית עבודה 2018 – מנכ"לית 8 .הארכת התקשרות עם מפע"ת 9 .תב"רים 10 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 18/10/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 54 תאריך: 17/09/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 53 2 .מדיניות רוכלות 3 .דוח רבעוני לשנת 2017 3 .דוח כספי שנתי 2016 4 .העברת הגבייה מוועד מקומי ארסוף למועצה 5 .תבר"ים – הסדרת חוף רחצה געש, סימון כבישים במועצה 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 53 תאריך: 27/08/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 11 תאריך: 13/08/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 51 תאריך: 25/06/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 50 תאריך: 11/06/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 49 תאריך: 14/05/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 48 תאריך: 02/04/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 9 תאריך: 23/03/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 23/03/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 47 תאריך: 19/02/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון מס' 8 תאריך: 19/02/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 46 תאריך: 08/01/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 45 תאריך: 04/12/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 44 תאריך: 06/11/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 43 תאריך: 25/09/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 42 תאריך: 18/08/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 14/08/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 52 תאריך: 30/07/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41 תאריך: 03/07/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 40 תאריך: 22/05/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 38 תאריך: 20/03/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 37 תאריך: 14/02/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 36 תאריך: 24/01/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 35 תאריך: 10/01/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 34 תאריך: 20/12/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 15 תאריך: 15/12/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 33 תאריך: 22/11/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 32 תאריך: 25/10/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת רכש מס' 3 תאריך: 18/10/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9 תאריך: 11/10/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 31 תאריך: 20/09/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 06/09/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8 תאריך: 20/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 30 תאריך: 09/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק נגע בסמים מס' 1 תאריך: 09/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8 תאריך: 06/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 7 תאריך: 04/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7 תאריך: 26/07/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 29 תאריך: 20/07/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6 תאריך: 20/07/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת רכש מס' 2 תאריך: 07/07/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5 תאריך: 30/06/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 29/06/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 28 תאריך: 21/06/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 13 תאריך: 07/06/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 17/05/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4 תאריך: 11/05/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 12 תאריך: 10/05/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3 תאריך: 15/04/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת רכש מס' 1 תאריך: 12/04/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 26 תאריך: 29/03/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 11 תאריך: 11/03/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 25 תאריך: 01/03/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 11 תאריך: 22/02/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 27 תאריך: 27/01/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 24 תאריך: 25/01/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 10 תאריך: 18/01/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 23 תאריך: 11/01/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 22 תאריך: 28/12/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 24 תאריך: 24/12/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 23 תאריך: 11/12/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 22 תאריך: 03/12/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 26/11/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 21 תאריך: 23/11/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 תאריך: 30/10/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20 תאריך: 05/10/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 33 תאריך: 16/09/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 19 תאריך: 14/09/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 19 תאריך: 14/09/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 18 תאריך: 03/08/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 20 תאריך: 16/07/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 19 תאריך: 01/07/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 17 תאריך: 29/06/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 18 תאריך: 18/06/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 16 תאריך: 11/05/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 15 תאריך: 23/03/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2 תאריך: 09/03/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1 תאריך: 11/02/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 14 תאריך: 06/02/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 14 תאריך: 05/01/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 25/12/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 13 תאריך: 22/12/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 12 תאריך: 28/11/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 11 תאריך: 17/11/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 20/10/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 29/08/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 25/08/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 14/07/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 05/06/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 21/04/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 24/03/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת משנה מס' 2013003 תאריך: 21/03/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת משנה מס' 2013002 תאריך: 03/03/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת משנה מס' 2013001 תאריך: 10/02/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 10/02/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 13/01/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 53 תאריך: 21/10/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 52 תאריך: 02/09/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 02/09/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 02/09/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 51 תאריך: 05/08/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 50 תאריך: 22/07/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 24/06/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 49 תאריך: 17/06/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 48 תאריך: 06/05/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 47 תאריך: 18/03/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 46 תאריך: 12/02/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 46 תאריך: 12/02/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 45 תאריך: 29/01/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 45 תאריך: 29/01/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 44 תאריך: 20/11/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 43 תאריך: 20/11/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 36 תאריך: 20/11/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 42 תאריך: 31/10/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41 תאריך: 25/09/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 40 תאריך: 14/08/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 31/07/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 31/07/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 39 תאריך: 03/07/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 05/06/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 37 תאריך: 10/04/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 35 תאריך: 30/01/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 34 תאריך: 26/12/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 33 תאריך: 28/11/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 31/10/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 32 תאריך: 21/10/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 31 תאריך: 17/10/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 30 תאריך: 17/10/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 29 תאריך: 15/08/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 28 תאריך: 01/08/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 04/07/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 26 תאריך: 06/06/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 25/04/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 25 תאריך: 11/04/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 24 תאריך: 07/03/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 23 תאריך: 24/01/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 19 תאריך: 06/12/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 21 תאריך: 19/11/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 18 תאריך: 15/11/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 17 תאריך: 29/09/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 16 תאריך: 13/09/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 15 תאריך: 26/07/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 14 תאריך: 21/06/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 13 תאריך: 03/05/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 12 תאריך: 18/03/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 25/01/2009 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 28/12/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 23/11/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 26/10/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 01/09/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 13/07/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 13/07/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 01/06/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 24/02/2008 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 25/12/2007 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 30/11/-0001 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

דוח כספי 2020 שנתי חתום

דוח רבעוני 04.2020 

דוח שנתי – ממונה חוף השרון 2020